wellbeing

16 czerwca, 2022

Medycyna stylu życia

Lifestyle medicine Z definicji „dziedzina medycyny, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia. Zmiany zachowań koncentrują się głównie w […]
4 czerwca, 2022

Medycyna kulinarna- z czym to się je?

Jedną z najważniejszych(moim zdaniem) cech tej gałęzi medycyny stylu życia jest podejście praktyczne do pacjenta czyli po prostu przestanie używania haseł typu: „ proszę zwiększyć podaż […]